Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) การเข้าใช้งานหรือการให้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้ ท่านจำเป็นที่ต้องตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม นโยบายและข้อบังคับของทางเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดปัญหาใด ๆ ระหว่างการใช้งาน

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

กรุณาอ่านข้อบังคับและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการของ ufabettincu.xyz ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ทางเว็บไซต์ยินยอมให้บริการสำหรับ ผู้ใช้งานที่ผู้ใช้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เท่านั้น และจะต้องทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านถือเป็นสิ่งสำคัญ ทางเราจะจัดเก็บของมูลของท่าน ด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน และจะไม่มีการแชร์ข้อมูลให้บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเด็ดขาด
 3. การใช้งาน: การใช้บริการพนันออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีให้บริการบนเว็บของเรา ผู้ใช้งานทุกท่านจำเป็นจะต้องใช้งานตามเงื่อนไข และข้อบังคับของเราอย่างเคร่งครัด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: เมื่อท่านได้เข้ามาใช้บริการกับ ufabettincu.xyz จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ ข้อบังคับที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีการเสียหายเกิดขึ้น จะไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทุกกรณี
 5. การยกเลิกสมาชิก: ผู้เล่นท่านไหนทำผิดกฎข้อบังคับ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งาน ตามข้อบังคับ และเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ทันที
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ: ufabettincu.xyz จะขอรับผิดชอบความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากทางเว็บไซต์เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ใช้งานทั้งสิ้น
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: ทางเว็บไซต์มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและเงื่อนไขของทาง ufabettincu.xyz โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทุกเวลา และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: การให้บริการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabettincu.xyz ถือเป็นของ ufabettincu.xyz แต่เพียงผู้เดียว ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบทุกกรณี
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ถูกคิดค้น และกำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของข้อกฎหมายที่เป็นธรรม หากมีข้อขัดแย้ง ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์สอบสวนตามกฎหมาย
 10. การติดต่อ: เว็บของเรามีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ถ้าหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง contact @ufabettincu.xyz
 11. การละเมิดข้อตกลง: หากคุณละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขของเรา เราขอสงวนสิทธิ์การบอกกล่าวยกเลิกการเป็นสมาชิกในทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: เมื่อท่านได้เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ufabettincu.xyz ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขทันที