Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นนโยบายของทาง ufabettincu.xyz ได้กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้บังคับในการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์นี้ ทางเราจึงอยากรบกวนให้ผู้เข้าใช้บริการทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด ทางเว็บไซต์ของเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเป็นการคุ้มครองของผู้เข้าใช้บริการ โดยที่ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ที่ข้อมูลของทุกท่านจะไม่รั่วไหลไปไหนได้อย่างแน่นอน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ของเข้าใช้บริการที่ครอบคลุมไปด้วย ชื่อ – นามสกุล , เลขที่บัญชี , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ และอื่น ๆ โดยทางเราจะเก็บข้อมูลของทุกท่านไว้เป็นความลับ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของเรามีระบบจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการ อาทิเช่น การสมัครสมาชิก , การเข้ามาใช้บริการ , ฝาก – ถอนเงิน และอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่ทางเราเก็บและรวบรวม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการผู้เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา อาทิเช่น การตลาด ข้อมูลข่าวสาร กฎข้อบังคับต่าง ๆ หรือโปรโมชั่น ที่ทางเรามีให้ผู้เข้าใช้บริการของทางเว็บไซต์เรา

 • การแชร์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา ทางเราไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปให้ยังบุคคลอื่น ๆ ก่อนผู้เข้าใช้บริการอนุญาตโดยเด็ดขาด

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะถูกเก็บในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นเทคนิคของทางเว็บไซต์โดยการบริหารที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ของเราไม่รับอนุญาตให้ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าทางเว็บไซต์ของเราตรวจสอบพบ ทางเราจะยกเลิกสถานะ และลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ทำผิดกฎในทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือลบข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง หรือจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางเว็บไซต์จัดการได้ด้วยเช่นกัน สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabettincu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์ของเราสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยทางเราจะแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบที่ทาง www.ufabettincu.xyz.com ของเราเท่านั้น

 • การติดต่อเรา

ถ้าหากผู้เข้าใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ contact@ufabettincu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการแก้ไขล่าสุด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกเขียนด้วยภาษาไทย หากถ้ามีการแปลในเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

ทาง www.ufabettincu.xyz.com ของเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุง และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลาเมื่อเห็นสมควร